شکستن ارزشها

وقتی در موقعيتی قرار می گيری که از يک طرف با يک کار از پيش تعيين نشده روبرو می شی و از طرف ديگر با ارزشها و هنجارهايی که برای تو خط قرمزهايت رو می ساختند چی کار می کنی ؟

هضمش برام سخته. کاشکی اين انتخابات زودتر تموم شه و راحت شيم.

ديشب برام شب سختی بود . کلی کار داشتم که بايد انجام می دادم.

/ 1 نظر / 12 بازدید
FaryaD

سلام...فقط برات آرزوی صبر ميکنم.موفق باشی