تقلب

امروز رفتم دانشگاه تا هم يه سري بزنم و هم نمره هام رو ببينم.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مي دونين چي شد ؟ آبروم رفت. خدا آبروي هيچ مؤمني رو نبره . آمين !

آخرين امتحانمون "جامعه شناسي تبليغات" بود. امتحان آسوني بود اما من تقلب نوشته بودم.سئوال اول رو نوشتم كه مراقبه ديد و به طرز فجيعي از من گرفت. دختره عقده اي بي ريخت. من اصلاً به روي خودم نياوردم تا امروز كه نمره من و دو تا ديگر استاد نداده. اونم چه استادي ،معاون دانشكده...

رفتم پيش استادمون . گفت از تو انتظار نداشتم. امتحان به اين آسوني. من هم خنده ام گرفته بود هم خجالت مي كشيدم.خلاصه صفر بهمون نداده. قراره تو مهر يه جلسه بذاره. احتمالاً تعهد مي گيره و با 10 قبولمون مي كنه.

ياد كلاس اول دبستانم افتادم. خانم فرتاش خدا بيامرز.يادش به خير. امتحان ديكته داشتيم و خانم معلم ما هيچ وقت مثل كتاب امتحان نمي گرفت. اون گفت "مرز" ولي من نوشتم "مرظ" بعد كه خانم فرتاش داشت صحيح مي كرد و من ديدم اشتباه نوشتم جلوي چشم معلم دفترم رو بيرون آوردم و درستش كردم و اونم نامردي نكرد و يه صفر كله گنده بهم داد. من كه همش 20 مي گرفتم گريه كردم مامانم اومد و 19 شدم.

از اون اول عشق نمره 20 گرفتن منو كشته بود. اون هم بدون زحمت. جل الخالق !

 

/ 0 نظر / 7 بازدید